u
  • Při pohledu na sportovní odvětví existují sporty s rozdílnou účastí mužů a žen. Nicméně v posledních několika desítkách let začaly ženy vynikat i sportech, které byli dříve čistě mužské. I výkonnost žen se zvýšila natolik, že se v mnoha disciplínách přiblížily, dokonce překonaly výkony mužů. Ovšem jejich tělesná konstituce mnohdy ani neumožňuje dosahovat absolutních výkonů muže. Proto je zapotřebí respektovat absolutní i relativní odlišnosti a požadavky na organismus muže a ženy při plánování a realizování tréninkového procesu.

  • Azevedo, Araújo, Reichert, Siqueira, da Silva a Hallal ve své studii z roku 2007 porovnávali úroveň pohybové aktivity ve volném čase u mužů a žen. Muži vykazovali vyšší úroveň aktivity než ženy. Jednalo se o cvičení se střední intenzitou, vyšší intenzitou, ale i celkovou fyzickou aktivitou ve volném čase. Chůze byla jedinou aktivitou, která byla podobná u obou pohlaví. Naopak vyšší úroveň fyzické aktivity byla prokázána ženám v rámci domácnosti. Souvislost mezi fyzickou aktivitou a věkem se mezi pohlavími lišila. Muži byli nejméně aktivní ve středním věku (45-65 let), zatímco ženy až ve starší dospělosti (65 let a více).
Stavba a složení těla
  • Chlapci se již rodí o něco větší než dívky, nicméně obě pohlaví rostou paralelně do 9-10 roku života. Mezi 10 až 11 rokem začíná u dívek růstový spurt, zatímco u chlapců začne později až někdy kolem 12 až 15 roku. Stejně tak definitivní tělesné výšky dosáhnout dívky dříve, a to kolem 16-17 roku. Chlapci až mezi roky 20-21. Dřívější nástup puberty u dívek vede k tomu, že jsou v průměru o 2,5 kg těžší než chlapci. Ti je ovšem doženou kolem 14 roku. Také se v tomto období u dívek zpomaluje růst, rozšiřuje oblast pánve a zvyšuje množství ukládaného tuku. Množství tuku záleží u dívek na produkci estrogenu. Jinými slovy vyšší produkce vede k vyššímu procentu tukové tkáně. Podobně je tomu u osifikace kostí, která u dívek dříve začíná a k ukončení růstu dlouhých kostí dochází též o cca 1-3 roky dříve. Hustota kostí a celková hustota těla je naopak vyšší u mužů. Díky tomu mají muži menší množství tukových zásob. Teprve až v adolescenci se rozdíl mezi pohlavími zvyšuje.
  • Pro lepší přehled je níže uvedený seznam základních rozdílů ve stavbě a složení těla žen v porovnání s muži.

Tělesné rozměry žen:

-o cca 6-8 % menší a o cca 18-22 % lehčí

-kratší končetiny, a díky tomu níže postavené těžiště

-nižší hustota, a tedy lepší plovatelnost ve vodním prostředí

-užší ramena, širší a nižší pánev (nejširší oblast společně s boky), u mužů je nejširší oblastí ramen a hrudníku

-valgózní postavení kolen díky pánvi („do X“), muži varózní („do O“)

Kosterní svalstvo (aktivní tělesná hmota) u žen:

-32-36 % celkové hmotnosti těla, muži o 10 % víc

-nižší maximální síla o cca 20-40 %, relativní síla se neliší

-nižší absolutní síla dolních (o 25-30 %) a horních končetin (o 45-75 % díky užším ramenům a také menšímu množství svalové hmoty na ramenou)

-nižší svalový tonus, menší průřez svalových vláken, méně svalových vláken (o 20 %)

Množství tuku a tělesné vody u žen:

-více tělesného tuku (v průměru ženy 18-26 % hmotnosti těla, muži 10-18 %)

-až 55 % tuku na končetinách (dále hýždě, bederní páteř, boky, vnitřní stehna, oblast pupku, středozadní strana paže a prsa), u mužů více na trupu

-nižší celkové množství tělesné vody (ženy 50-60 % celkové hmotnosti, muži 55-65 %)

t
Fyziologické rozdíly
  • V rámci tělesné výkonosti mají funkční vztahy fyziologických a anatomických parametrů obrovský význam. Podobně jako u stavby a složení těla je níže uveden stručný seznam fyziologických rozdílů. Rozdíly mezi trénovanými muži a ženami jsou menší v porovnání s netrénovanými.
d

Kardiovaskulární systém žen:

-cca o 20 % menší srdce, nižší systolický objem i srdeční výkon

-při submaximální zátěži srdeční frekvence vyšší o 5-8 úderů za minutu

-vyšší klidová srdeční frekvence

-maximální srdeční frekvence se neliší

-o 30 % nižší maximální minutový srdeční výdej

-nižší vazebná kapacita krve na kyslík kvůli nižšímu počtu červených krvinek

-nižší maximální aerobní kapacita (o 20-25 %)

Respirační systém žen:

-nižší transportní kapacita pro kyslík díky menšímu množství krve (ženy 65 mil.kg-1, muži 75 mil.kg-1)

-menší hrudník, menší plicní kapacity (celkový objem, vitální kapacita) i nižší ventilační hodnoty (klidové i maximální)

-nižší hodnota maximální spotřeby kyslíku díky menšímu množství aktivní svalové hmoty (cca o 30 %)

Další fyziologické rozdíly:

-ženy mají o 15 % nižší bazální metabolismu

-u žen vyšší tolerance na zvýšenou teplotu

-podobné množství laktátu v klidu a maximální zátěži

-ženy mají nižší kapacita aerobního (maximální spotřeba kyslíku), anaerobně-alaktátového (ATP-CP systém) a anaerobně-laktátového (glykolýza) energetického systému

Zdroje:

  • Lehnert, M., Novosad, J., Neuls, F., Langer, F., & Botek, M. (2012). Trénink kondice ve sportu. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
  • Máček, M., & Radvanský, J. (2011). Fyziologie a klinické aspekty pohybové aktivity. Praha: Galén.

Napište komentář

Close
www.martinchraska.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
Vítejte na mých stránkách, které vás donutí se hýbat.