• Patří mezi stravovací poruchy, kdy nemocný jedinec opakovaně a nekontrolovatelně trpí záchvaty přejídání. Následně se u něho projevují deprese, pocity viny a určitý diskomfort, který vyvrcholí vynuceně způsobeným zvracením pro okamžité odstranění neštěpené potraviny. Jinými slovy chce jedinec zamezit jejímu strávení. Kromě zvracení je snahou potlačit účinek jídla pomocí zneužívání laxativ nebo držením hladovky. Porucha je často spojována s mentální anorexií díky chorobnému strachu z vysoké hmotnosti.
Příčiny
 • Za hlavní příčiny jsou považovány negativní zkušenosti z dětství, rodinný vliv nebo sociálně psychický nátlak. Nemoc se stejně jako anorexie především vyskytuje u dívek a mladších žen. V minulosti mohli tyto ženy trpět nadváhou, díky které mohou mít nízké sebevědomí a často mohou propadat do depresí. Mezi další příčiny vzniku bulimie patří sexuální nebo fyzické týrání nebo sklon k alkoholu a drogám.

 • U nemocných je tělesná hmotnost často v normálních hodnotách, ale mají i nadále zkreslené vnímání. Vnímají tělo pouze jako tuk, které neustále pozorují a kontrolují.
 • Lékařský výzkum naznačuje, že bulimie je částečně způsobena poruchou sekrece cholecystokininu (CKK). CKK je hormon, který obvykle vede k pocitu plnosti po jídle nebo vyčerpání serotoninu v mozku, což přispívá ke zvýšené potřebě sacharidů.

 • Mezi hlavní příznaky bulimie patří intenzivní starost o potraviny a hmotnost, hormonální, gastrointestinální a menstruační problémy nebo problémy se zuby v důsledku častého zvracení.
Důsledky

Většině jedincům trpících bulimii se hmotnost nemění a udržují svou hmotnost nad 85% průměrné tělesné hmotnosti. V tabulce 2 můžeme vidět rozdělení jedinců na zdravé a bulimiky, kteří jsou rozděleni do tří skupin: podváha, normální hmotnost, nadváha. Zde je vidět, že hmotnost a tuková hmota bulimiků a zdravých jedinců se příliš neliší. Tudíž na první pohled nepoznáme, že dotyčná osoba trpí bulimií. U anorektiků dochází k velkému úbytku kostní hmoty u bulimiků jsou hodnoty v normálu. Bulimie je spojena s několika hormonálními změnami. Bulimici mají zvýšenou hladinu kortizolu a SHBG a sníženou hladinu estradiolu-17ß.

Složení těla u pacientů s podváhou, normální hmotností a nadváhou u žen s bulimií a zdravých žen.

Podváha

Bulimici

Zdraví jedinci

hmotnost (kg)

52,3

53,2

tuková hmota (kg)

11,4

12,7

Normální hmotnost

Bulimici

Zdraví jedinci

hmotnost (kg)

60,2

60,9

tuková hmota (kg)

16,7

16,9

Nadváha

Bulimici

Zdraví jedinci

hmotnost (kg)

74,6

72,5

tuková hmota(kg)

27,2

24,2

Další fyziologické důsledky mentální bulimie:

 • oslabení imunity, narušená termoregulace,
 • nadýmání, zácpa, či průjem (při zneužívání projímadel se problémy se zácpou zhoršují, hrozí poškození nervových plexů tlustého střeva, narušení střevní mikroflóry a riziko střevní infekce),
 • při dlouhodobém hladovění se vytvářejí žaludeční vředy,
 • poškození jater projevující se otoky,
 • při zvracení hrozí vředy jícnu,
 • poranění sliznice dutiny ústní, afty, vysoká kazivost zubů, krvácení z dásní, zápach z úst, záněty a otoky slinných žláz vytvářející dojem kulatého obličeje,
 • při přejídání tlačí žaludek na bránici a způsobuje tak dechovou nedostatečnost, při zvracení hrozí riziko udušení,
 • chudokrevnost, vysoká hladina cholesterolu, hypoglykémie, arytmie až srdeční selhání,
 • nesoustředěnost, apatie, snížení intelektové výkonnosti, poruchy spánku, jako následek hypokalémie,
 • poškození funkce ledvin může dojít až k jejich selhání,
 • zhoršení kvality pleti, lámání a vypadávání vlasů, lámání nehtů,
 • nepravidelná menstruace až amenorea,
 • mladých dívek opožděný nástup puberty a zpomalený růst,
 • svalová ochablost, únavnost, osteoporóza,
 • poruchy tepelné regulace, pocit chladu, především končetin,
 • časté močení během dne (slabost močového měchýře),
 • zvýšené ochlupení těla (jemné chloupky na zátylku, rukách).
Léčba
 • Léčba bulimie vyžaduje kombinaci nutričního poradenství a léků. Mezi léky pomáhající uzdravení patří antidepresiva, antiepileptika a léky potlačující zvracení. Významnými faktory pro pomoc s léčbou jsou psychologové a skupiny zaměřené na kognitivně behaviorální terapie. Právě díky terapii se mnoho pacientů částečně nebo úplně zbavilo příznaků bulimie. Důležité je, aby se pacient léčil dobrovolně a spolupracoval.

Zdroje:

 • Broccolo-Philbin, A. (1996). An obsession with being painfully thin. Current Health 2, 22(5), 23-24.
 • Hall, L. & Cohn, L. (2003). Rozlučte se s bulimií. Brno: Era.
 • Krch, F. D. (2003). Bulimie: Jak bojovat s přejídáním. Praha: Grada.
 • Probst, M., Goris, M., Vandereycken, W., Pieters, G., Vanderlinden, J., & Van Coppenolle, H. (2004). Body composition in bulimia nervosa patients compared to healthy females. European journal of nutrition43(5), 288-296.
 • Swain, P. I. (2006). Anorexia Nervosa and Bulimia Nervosa: New Research. New York: Nova Publishers.

Napište komentář

Close
www.martinchraska.cz

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Pellentesque vitae nunc ut
dolor sagittis euismod eget sit amet erat.
Mauris porta. Lorem ipsum dolor.

Working hours

Monday – Friday:
07:00 – 21:00

Saturday:
07:00 – 16:00

Sunday Closed

Our socials
Vítejte na mých stránkách, které vás donutí se hýbat.